preskoči na sadržaj

Osnovna škola Jurja Barakovića Ražanac

Popis djelatnika 2023./2024.

VESNA DRMIĆ,  RAVNATELJICA

PREDMETNA NASTAVA

LIDIJA RUDIĆ

HRVATSKI JEZIK

GITA NEGRO

HRVATSKI JEZIK

ANA BERETIN

HRVATSKI JEZIK

ANAMARIA KNEŽEVIĆ

ENGLESKI JEZIK

TEA DUGAČ

ENGLESKI JEZIK

MARIJA MATAK

ENGLESKI JEZIK

ANTONIA STRIKA

ENGLESKI JEZIK, CARNET AR

PETRA GULAN

TALIJANSKI JEZIK

LJILJANA VRKIĆ

MATEMATIKA

BARBARA PERICA

MATEMATIKA

DIJANA JURJEVIĆ

GEOGRAFIJA

ANKICA NEKIĆ

POVIJEST

MAJA PERKOVIĆ

PRIRODA , BIOLOGIJA, KEMIJA

DENISA ŠPAR

FIZIKA

FRANE POTOČNJAK

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

SINIŠA MIŠIĆ

VJEROUČITELJ

MARINA ĐERĐA

VJEROUČITELJICA

GRGO MIŠKOVIĆ

VJEROUČITELJ

LORENA PIPLICA

GLAZBENA KULTURA

ANA ČOLAK

TEHNIČKA KULTURA

MARINA MARIĆ

INFORMATIKA

DIJANA PULJIĆ ERCEG

INFORMATIKA

DORA BOLONJA

INFORMATIKA

BORIS CIKAČ

LIKOVNA KULTURA

RAZREDNA NASTAVA

ENA BOŠKOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

LJUBICA MILETIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

ANA ZEKANOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

IVANA JOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

MARIJA PROVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

MARTA BONATO

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

IRENA MIOČIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

LJILJANA GRBIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

RADOJKA JOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

NEVENKA JOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

DARIJA JURIČIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

JASNA KOSTOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

MIRIJANA RUDIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

MARIJA BATUR

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

TEHNIČKO OSOBLJE ŠKOLE

STOŠA MIOČIĆ

TAJNICA ŠKOLE

MARINA BUŽONJA

RAČUNOVODSTVO

VESNA MIOČIĆ

SPREMAČICA U MŠ RAŽANAC

MARIJA MARUŠIĆ

SPREMAČICA U MŠ RAŽANAC

MAJA MATAK

SPREMAČICA U PO KRNEZA

MARIJA TABAR

SPREMAČICA U PO RTINA

SNJEŽANA ROGIĆ

SPREMAČICA U PŠ RADOVIN

MARIJA RUDIĆ

KUHARICA U MŠ RAŽANAC

FRANE ŠEVERDIJA

DOMAR

IVICA MILJANIĆ

DOMAR

STRUČNO-RAZVOJNA SLUŽBA

PAVA KATARINA ZANKI

PEDAGOGINJA

DANIJELA SRŠEN JELAVIĆ

EDUKACIJSKA REHABILITATORICA

DANIJELA PETANI

HRVATSKI JEZIK, KNJIŽNIČARKA

KATARINA STULIĆ

PSIHOLOGINJA


Popis djelatnika 2021./2022.

VESNA DRMIĆ,  RAVNATELJICA

PREDMETNA NASTAVA

LIDIJA MIOČIĆ

HRVATSKI JEZIK

GITA NEGRO

HRVATSKI JEZIK

ANAMARIA KNEŽEVIĆ, ANTONIA STRIKA

ENGLESKI JEZIK

MARIJA MATAK

ENGLESKI JEZIK

BISERKA KOŽUL

TALIJANSKI JEZIK

LJILJANA VRKIĆ

MATEMATIKA

PETAR KAPITANOVIĆ

MATEMATIKA,FIZIKA

DIJANA JURJEVIĆ

GEOGRAFIJA

ANKICA NEKIĆ

POVIJEST

MAJA PERKOVIĆ

PRIRODA , BIOLOGIJA, KEMIJA

DENISA ŠPAR

FIZIKA

FRANE POTOČNJAK

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

SINIŠA MIŠIĆ

VJEROUČITELJ

MARINA ĐERĐA

VJEROUČITELJICA

GRGO MIŠKOVIĆ

VJEROUČITELJ

IVANA BULJAT

GLAZBENA KULTURA

ANA ČOLAK

TEHNIČKA KULTURA

MARINA MARIĆ

INFORMATIKA

SNJEŽANA FAIN

INFORMATIKA, CARNET AR

BORIS CIKAČ

LIKOVNA KULTURA

RAZREDNA NASTAVA

ENA BOŠKOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

LJUBICA MILETIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

ANA ZEKANOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

IVANA JOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

JOSO IVANAC

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

MARTA BONATO

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

IRENA MIOČIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

LJILJANA GRBIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

RADOJKA JOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

NEVENKA JOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

DARIJA JURIČIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

JASNA KOSTOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

MIRIJANA RUDIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

MARIJA BATUR, BARBARA PERICA

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

TEHNIČKO OSOBLJE ŠKOLE

STOŠA MIOČIĆ

TAJNICA ŠKOLE

MARINA BUŽONJA

RAČUNOVODSTVO

VESNA MIOČIĆ

SPREMAČICA U MŠ RAŽANAC

MARIJA MARUŠIĆ

SPREMAČICA U MŠ RAŽANAC

MAJA MATAK

SPREMAČICA U PO KRNEZA

MARIJA TABAR

SPREMAČICA U PO RTINA

SNJEŽANA ROGIĆ

SPREMAČICA U PŠ RADOVIN

MARIJA RUDIĆ

KUHARICA U MŠ RAŽANAC

FRANE ŠEVERDIJA

DOMAR

IVICA MILJANIĆ

DOMAR

STRUČNO-RAZVOJNA SLUŽBA

MILA BOLONJA

PEDAGOGINJA

SNJEŽANA STANIŠIĆ

DEFEKTOLOGINJA

DANIJELA PETANI

HRVATSKI JEZIK, KNJIŽNIČARKA

KATARINA STULIĆ

PSIHOLOGINJA-PRIPRAVNIK


Popis djelatnika 2019./2020.

VESNA DRMIĆ,  RAVNATELJICA

PREDMETNA NASTAVA

LIDIJA MIOČIĆ

HRVATSKI JEZIK

GITA NEGRO

HRVATSKI JEZIK

EDITA KOŽUL

ENGLESKI JEZIK

ANAMARIA KNEŽEVIĆ

ENGLESKI JEZIK

MARIJA MATAK

ENGLESKI JEZIK, TALIJANSKI JEZIK

IVANA MIŠE

ENGLEKI JEZIK

BISERKA KOŽUL

TALIJANSKI JEZIK

LJILJANA VRKIĆ

MATEMATIKA

PETAR KAPITANOVIĆ

MATEMATIKA,FIZIKA

DIJANA JURJEVIĆ

GEOGRAFIJA

ANKICA NEKIĆ

POVIJEST

MAJA PERKOVIĆ, NIKOLINA JURIŠIĆ

PRIRODA , BIOLOGIJA, KEMIJA

DENISA KUNDRATOVA

FIZIKA

IVAN BARIŠIĆ

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

SINIŠA MIŠIĆ

VJEROUČITELJ

MARINA ĐERĐA

VJEROUČITELJICA

GRGO MIŠKOVIĆ

VJEROUČITELJ

IVANA BULJAT

GLAZBENA KULTURA

ANA ČOLAK

TEHNIČKA KULTURA

MARINA MARIĆ

INFORMATIKA, CARNET AR

VEDRAN MUDRINIĆ

INFORMATIKA

BORIS CIKAČ

LIKOVNA KULTURA

RAZREDNA NASTAVA

IVA ČAČIĆ, ENA BOŠKOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

LJUBICA MILETIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

ANA ZEKANOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

IVANA JOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

JOSO IVANAC

UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

MARTA BONATO

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

IRENA MIOČIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

LJILJANA GRBIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

RADOJKA JOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

NEVENKA JOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

DARIJA JURIČIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

JASNA KOSTOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

MIRIJANA RUDIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

TEHNIČKO OSOBLJE ŠKOLE

STOŠA MIOČIĆ

TAJNICA ŠKOLE

MARINA BUŽONJA

RAČUNOVODSTVO

VESNA MIOČIĆ

SPREMAČICA U MŠ RAŽANAC

MARIJA MARUŠIĆ

SPREMAČICA U MŠ RAŽANAC

BOŽANA DUŠEVIĆ

SPREMAČICA U PO LJUBAČ

MAJA MATAK

SPREMAČICA U PO KRNEZA

NADA JOVIĆ

SPREMAČICA U PO JOVIĆI

MARIJA TABAR

SPREMAČICA U PO RTINA

SNJEŽANA ROGIĆ

SPREMAČICA U PŠ RADOVIN

MARIJA RUDIĆ

KUHARICA U MŠ RAŽANAC

ŠIME MILETIĆ

DOMAR

IVICA MILJANIĆ

DOMAR

STRUČNO-RAZVOJNA SLUŽBA

MILA BOLONJA

PEDAGOGINJA

SNJEŽANA STANIŠIĆ

DEFEKTOLOGINJA

ELVIRA VUČKOVIĆ

PSIHOLOGINJA, STRUČNI SURADNIK-MENTOR

DANIJELA PETANI

HRVATSKI JEZIK, KNJIŽNIČARKA

KATARINA STULIĆ

PSIHOLOGINJA-PRIPRAVNIK

 

 


Popis djelatnika 2018./2019.

VESNA DRMIĆ,  RAVNATELJICA

PREDMETNA NASTAVA

LIDIJA MIOČIĆ

HRVATSKI JEZIK

GITA NEGRO

HRVATSKI JEZIK

EDITA KOŽUL

ENGLESKI JEZIK

ANAMARIA KNEŽEVIĆ

ENGLESKI JEZIK

MARIJA MATAK

ENGLESKI JEZIK, TALIJANSKI JEZIK

IVONA MIŠE

ENGLEKI JEZIK

BISERKA KOŽUL

TALIJANSKI JEZIK

LJILJANA VRKIĆ

MATEMATIKA

PETAR KAPITANOVIĆ

MATEMATIKA,FIZIKA

DIJANA JURJEVIĆ

GEOGRAFIJA

ANKICA NEKIĆ

POVIJEST

MAJA PERKOVIĆ

PRIRODA , BIOLOGIJA, KEMIJA

DENISA KUNDRATOVA

FIZIKA

IVAN BARIŠIĆ

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

SINIŠA MIŠIĆ

VJEROUČITELJ

MARINA ĐERĐA

VJEROUČITELJICA

LUCIJA FRANIĆ

VJEROUČITELJICA

GRGO MIŠKOVIĆ

VJEROUČITELJ

ENA CIKAČ

GLAZBENA KULTURA

ANA ČOLAK

TEHNIČKA KULTURA

MARINA MARIĆ

INFORMATIKA, CARNET AR

KRISTINA BAŽDARIĆ

INFORMATIKA

BORIS CIKAČ

LIKOVNA KULTURA

RAZREDNA NASTAVA

IVA ČAČIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

MARIJA PERKOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

ANA ZEKANOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

IVANA JOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

JOSO IVANAC

UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

MARTA BONATO

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

IRENA MIOČIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

LJILJANA GRBIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

RADOJKA JOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

NEVENKA JOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

DARIJA JURIČIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

JASNA KOSTOVIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

MIRIJANA RUDIĆ

UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

TEHNIČKO OSOBLJE ŠKOLE

STOŠA MIOČIĆ

TAJNICA ŠKOLE

MILKA MIJOLOVIĆ

RAČUNOVODSTVO

MARIJA MARUŠIĆ

SPREMAČICA U MŠ RAŽANAC

MILKA RUDIĆ

SPREMAČICA U MŠ RAŽANAC

BOŽANA DUŠEVIĆ

SPREMAČICA U PO LJUBAČ

MAJA MATAK

SPREMAČICA U PO KRNEZA

NADA JOVIĆ

SPREMAČICA U PO JOVIĆI

VESNA MIOČIĆ

SPREMAČICA U PO RTINA

SNJEŽANA ROGIĆ

SPREMAČICA U PŠ RADOVIN

MARIJA RUDIĆ

KUHARICA U MŠ RAŽANAC

ŠIME MILETIĆ

DOMAR

IVICA MILJANIĆ

DOMAR

STRUČNO-RAZVOJNA SLUŽBA

MILA BOLONJA

PEDAGOG

SNJEŽANA STANIŠIĆ

DEFEKTOLOG

ELVIRA VUČKOVIĆ

PSIHOLOG, STRUČNI SURADNIK-MENTOR

DANIJELA PETANI

HRVATSKI JEZIK, KNJIŽNIČARKA

 


Popis djelatnika 2016./2017.

Djelatnici OŠ Jurja Barakovića – Ražanac:

 

Vesna Drmić,  ravnateljica

UČITELJI :

Lidija Miočić, hrvatski jezik

Gita Negro,  hrvatski jezik

Edita Kožul, engleski jezik

Anamaria Knežević, engleski jezik 

Lidija Bodrožić, engleski jezik

Marija Matak,  engleski jezik, talijanski jezik

Biserka Kožul, talijanski jezik

Ljiljana Vrkić, matematika

Petar Kapitanović, matematika,fizika

Dijana Jurjević, geografija

Ankica Nekić,  povijest

Maja Perković,  priroda , biologija, kemija

Ivana Podnar, fizika

Ivan Barišić,  tjelesna i zdravstvena kultura

Siniša Mišić,  vjeroučitelj

Č.s.Ana Iveljić, vjeroučiteljica

Grgo Mišković, vjeroučitelj

Ana Čolak,  tehnička kultura

Marina Marić, informatika, CARNet AR

Andrijana Markov, likovna kultura

Iva Čačić,  učiteljica razredne nastave

Marija Perković,  učiteljica razredne nastave

Ana Zekanović,  učiteljica razredne nastave

Ivana Jović, učiteljica razredne nastave

Joso Ivanac,  učitelj razredne nastave

Marta Bonato, učiteljica razredne nastave

Irena Miočić,  učiteljica razredne nastave

Ljiljana Grbić,  učiteljica razredne nastave

Radojka Jović,  učiteljica razredne nastave

Nevenka Jović,  učiteljica razredne nastave

Darija Juričić,  učiteljica razredne nastave

Jasna Kostović,  učiteljica razredne nastave

Mirijana Rudić,  učiteljica razredne nastave

TEHNIČKO OSOBLJE ŠKOLE:

Stoša Miočić,  tajnica škole

Milka Mijolović,  računovodstvo

Marija Marušić,  spremačica u MŠ Ražanac

Milka Rudić,  spremačica u MŠ Ražanac

Božana Dušević,  spremačica u PO Ljubač

Maja Matak,  spremačica u PO Krneza

Nada Jović,  spremačica u PO Jovići

Vesna Miočić,  spremačica u PO Rtina

Snježana Rogić,  spremačica u PŠ Radovin

Marija Rudić,  kuharica u MŠ Ražanac

Šime Miletić,  domar

STRUČNO-RAZVOJNA SLUŽBA:

Mila Bolonja,  pedagog

Snježana Stanišić,  defektolog

Elvira Vučković, psiholog, stručni suradnik-mentor

Danijela Petani, hrvatski jezik, knjižničarka


Popis djelatnika

Djelatnici OŠ Jurja Barakovića – Ražanac:

Šk.god. 2015./16.

Vesna Drmić,  ravnateljica

UČITELJI :

Lidija Miočić, hrvatski jezik

Gita Negro,  hrvatski jezik

Edita Kožul, engleski jezik

Anamaria Knežević, engleski jezik 

Marija Matak,  engleski jezik, talijanski jezik

Biserka Kožul, talijanski jezik

Ljiljana Vrkić, matematika

Petar Kapitanović, matematika,fizika

Dijana Jurjević, geografija

Ankica Nekić,  povijest

Maja Perković,  priroda , biologija, kemija

Ivana Podnar, fizika

Ivan Barišić,  tjelesna i zdravstvena kultura

Siniša Mišić,  vjeroučitelj

Č.s.Ljiljana Marić, vjeroučiteljica

Ivana Viduka, vjeroučiteljica

Ana Čolak,  tehnička kultura

Marina Marić, informatika, CARNet AR

Andrijana Markov, likovna kultura

Nada Marković, glazbena kultura

Iva Čačić,  učiteljica razredne nastave

Marija Perković,  učiteljica razredne nastave

Ana Zekanović,  učiteljica razredne nastave

Ivana Jović, učiteljica razredne nastave

Joso Ivanac,  učitelj razredne nastave

Irena Miočić,  učiteljica razredne nastave

Ljiljana Grbić,  učiteljica razredne nastave

Radojka Jović,  učiteljica razredne nastave

Nevenka Jović,  učiteljica razredne nastave

Darija Juričić,  učiteljica razredne nastave

Jasna Kostović,  učiteljica razredne nastave

Mirijana Rudić,  učiteljica razredne nastave

TEHNIČKO OSOBLJE ŠKOLE:

Stoša Miočić,  tajnica škole

Milka Mijolović,  računovodstvo

Marija Marušić,  spremačica u MŠ Ražanac

Milka Rudić,  spremačica u MŠ Ražanac

Božana Dušević,  spremačica u PO Ljubač

Maja Matak,  spremačica u PO Krneza

Nada Jović,  spremačica u PO Jovići

Vesna Miočić,  spremačica u PO Rtina

Snježana Rogić,  spremačica u PŠ Radovin

Marija Rudić,  kuharica u MŠ Ražanac

Šime Miletić,  domar

STRUČNO-RAZVOJNA SLUŽBA:

Mila Bolonja,  pedagog

Snježana Stanišić,  defektolog

Elvira Vučković, psiholog, stručni suradnik-mentor

Danijela Petani, hrvatski jezik, knjižničarka

 


Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
UPISI
BROŠURA
Popis udžbenika
Primanja roditelja
Zakoni i pravilnici

Zakone i pravilnike možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Korisni linkovi
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Oglasna ploča
Anketa
Prepisuješ li na testovima u školi?
Forum
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola Jurja Barakovića Ražanac / Ražanac X 3, HR-23248 Ražanac / os-jbarakovica-razanac.skole.hr / ured@os-jbarakovica-razanac.skole.hr
preskoči na navigaciju